Ook u kunt helpen

Wat doet Stichting Helpeenhuisdier..

Stichting Help een huisdier is een non-profit organisatie die zich inzet voor huisdieren.


Helaas hebben veel mensen het financieel moeilijk in deze tijd. 

Financiële problemen hebben niet alleen een impact op mensen en bedrijven: huisdieren kunnen hier net zo de dupe van worden.

Wanneer de kosten van de verzorging voor het huisdier uiteindelijk niet te realiseren blijken, zal naast de reeds schrijnende situatie ook nog het huisdier afgestaan moeten worden.

 Dat is verschrikkelijk, juist in deze moeilijke tijden heb je je maatje zo nodig!

Wij willen opkomen voor deze huisdieren en waar mogelijk helpen: door middel van het uitgeven van pakketten dierenvoeding, kunnen we deze terugkerende kostenpost wegnemen. Op zeer praktische wijze kunnen de dieren hier enorm mee helpen. 


Het maatschappelijk probleem rondom de overvolle asiels kan hier zeker mee worden teruggedrongen. Met uw en onze hulp willen we herplaatsing, om deze noodgedwongen reden, tot de verleden tijd laten behoren. 


Tevens proberen wij huisdieren te helpen die medische hulp nodig hebben. 


Zonder uw hulp kunnen wij niet helpen. Helpt u ons helpen?